تماس با همراستا

پشتیبانی: 84345531 – 84345540

آدرس پست الکترونیک پشتیبانی : support@hamrasta.com

دفتر مرکزی: 02184345730

مارکتینگ: 02184345533

فروش: 02184345536

فکس: (2227) 02145812222

نشانی

تهران – میدان ونک - خیابان ونک - خیابان کار و تجارت - ساختمان ۲۱ - طبقه ۳ - واحد ۲۵

تلفن

۰۲۱-۸۴۳۴۵۷۳۰

ایمیل

info@hamrasta.com​