ماینینگ باکس چیست؟

را‌ه‌اندازی فارم استخراج بیت‌کوین علاوه‌بر دستگاه ماینر به تجهیزات خنک‌سازی، تامین برق، کابل‌کشی شبکه و … نیاز دارد. تجهیز فارم‌ برای سرمایه‌گذارانی که تخصص لازم در این زمینه ندارند؛ دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. ماینینگ‌باکس فضایی آماده و تجهیز شده جهت راه‌اندازی فارم است. این فضا برای نگهداری دستگاه‌های استخراج بیتکوین طراحی شده و تمامی امکانات لازم برای کارکرد بهینه دستگاه‌ها در آن دیده شده است؛ به نحوی که با وجود این کانتینر به هیچ تجهیزات دیگری برای شروع استخراج و کسب درآمد نیاز نیست.

HM061

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶ دستگاه
۴
۸۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM121

ماینینگ باکس با ظرفیت ۱۲ دستگاه
۸
۵۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM301

ماینینگ باکس با ظرفیت ۳۰ دستگاه
۲۰
۵۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۵ روزه

HM601

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶۰ دستگاه
۴۰
۰۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۲۰ روزه

HM062

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶ دستگاه
۵
۶۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM122

ماینینگ باکس با ظرفیت ۱۲ دستگاه
۹
۹۵۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM302

ماینینگ باکس با ظرفیت ۳۰ دستگاه
۲۳
۸۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۵ روزه

HM602

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶۰ دستگاه
۴۵
۰۰۰
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۲۰ روزه