ماینینگ باکس چیست؟

را‌ه‌اندازی فارم استخراج بیت‌کوین علاوه‌بر دستگاه ماینر به تجهیزات خنک‌سازی، تامین برق، کابل‌کشی شبکه و … نیاز دارد. تجهیز فارم‌ برای سرمایه‌گذارانی که تخصص لازم در این زمینه ندارند؛ دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. ماینینگ‌باکس فضایی آماده و تجهیز شده جهت راه‌اندازی فارم است. این فضا برای نگهداری دستگاه‌های استخراج بیتکوین طراحی شده و تمامی امکانات لازم برای کارکرد بهینه دستگاه‌ها در آن دیده شده است؛ به نحوی که با وجود این کانتینر به هیچ تجهیزات دیگری برای شروع استخراج و کسب درآمد نیاز نیست.

توجه داشته باشید بسته به مدل دستگاه ماینر ممکن است نیاز به شخصی سازی ماینینگ باکس وجود داشته باشد و هزینه‌های مازاد برای ساخت در نظر گرفته شود. بدیهی است این مبالغ هنگام تحویل از خریدار دریافت خواهد شد.

HM061

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶ دستگاه
۶ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM121

ماینینگ باکس با ظرفیت ۱۲ دستگاه
۹.۵ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM301

ماینینگ باکس با ظرفیت ۳۰ دستگاه
۲۲ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۵ روزه

HM601

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶۰ دستگاه
۴۲.۵ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۲۰ روزه

HM062

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶ دستگاه
۷ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM122

ماینینگ باکس با ظرفیت ۱۲ دستگاه
۱۱.۴ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۰ روزه

HM302

ماینینگ باکس با ظرفیت ۳۰ دستگاه
۲۵.۸ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۱۵ روزه

HM602

ماینینگ باکس با ظرفیت ۶۰ دستگاه
۴۹.۶ میلیون تومان
 • تجهیزات شبکه
 • تجهیزات برق
 • تجهیزات تهویه هوا
 • تجهیزات خنک سازی
تحویل ۲۰ روزه