شرکت همراستا متعهد است کاربران خود را در جریان نحوه استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق وب سایت و برنامههای کاربردی تلفن همراه (به طور کل «وب سایت»قرار دهدبا استفاده از وب سایت ما یا استفاده از خدمات ارائه شده یا محصولات از طریق وب سایت ما، شما با جمع آوری و استفاده از اطلاعات به شیوه ای که در این سیاست حفظ حریم خصوصی بیان شده است موافقت میکنیددر صورتی که با این سیاست موافق نیستید، لطفاً از این وب سایت استفاده نکنید. 

 

لطفاً توجه داشته باشید سایتهای دیگر که از طریق وب سایت همراستا قابل دسترسی میباشند دارای سیاستهای حفظ حریم خصوصی و روشهای جمع آوری، استفاده و آشکار کردن اطلاعات منحصر به فرد خود میباشنداطلاعات این سایتها که به وب سایت همراستا لینک شده اند تحت پوشش این سیاست حفظ حریم خصوصی قرار نمیگیرند. 

 

1. اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن 

به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات و محصولات به شما، وب سایت همراستا دو نوع اطلاعات را جمع آوری میکنداطلاعات شخصی و اطلاعات غیرشخصی. 

 

اطلاعات شخصی: «اطلاعات شخصی» به اطلاعاتی گفته میشود که به ما در مورد مشخصات هویت شما  اطلاعاتی ارائه میدهد و ممکن است برای تعیین هویت، نحوه تماس یا یافتن شما مورد استفاده قرار بگیردممکن است تمایل نداشته باشید هیچگونه اطلاعات شخصی را ارائه دهید، با این وجود همچنان به بیشتر قسمتهای وب سایت دسترسی خواهید داشت. 

همراستا از این اطلاعات شخصی برای تعیین هویت، ارائه خدمات، انجام کار و بهبود تجربه کاربران خود استفاده میکند. 

 

اطلاعات غیرشخصی: «اطلاعات غیرشخصی» به اطلاعاتی گفته میشود که هویت شخص بخصوصی را به تنهایی، یا در ترکیب با سایر اطلاعات غیر شخصی مشخص نمیکندهمراستا ممکن است اطلاعات غیرشخصی را با استفاده از کوکیها، عاملها یا از طریق سایر دادههای عبور و مرور جمع آوری کند. 

 

کوکیها:برای اینکه بتوانیم بر استفاده شما از وب سایت خود نظارت داشته باشیم، وب سایت همراستا ممکن است کوکیها را در کامپیوتر یا دستگاه دیگر شما ذخیره کند. 

عاملها:ممکن است ما با شرکتها/افراد ثالث ارائه دهنده خدمات یا راهکارها که «عامل»هایی برای نظارت، رهگیری و تحلیل رفتار کاربر و دادههای عبور و مرور دستگاه و این وب سایت دارند همکاری کنیماطلاعات جمع آوری شده توسط این عاملها ممکن است شامل موارد زیر شودمدل سخت افزار، شناسههای منحصر به فرد دستگاه (UDID)، اطلاعات شبکه تلفن همراه شامل شماره تلفن، ورژن عامل نرم افزاری/سخت افزاری، پلتفرم، ورژن SDK، مهر زمانی، کلید API (شناسه برنامه)، ورژن برنامه کاربردی، مدل، سازنده و ورژن سیستم عامل دستگاه یا سخت افزار، زمان شروع و اتمام استفاده، مکان، منطقه زمانی و نوع شبکه مورد استفاده (وای فای و غیره). اطلاعات جمع آوری شده از طریق این عاملها به منظور سفارشی ساختن خدمات برای مشتری و بهینه سازی استفاده از وب سایت استفاده میشوداین اطلاعات ممکن است در ترکیب با اطلاعات شخصی از پیش ارائه شده توسط کاربران برای تعیین هویت افراد استفاده شود. 

 

دادههای عبور و مرور به وب سایت:همراستا به طور خودکار اطلاعات آماری به دست آمده از گزارشهای دادههای سایت که به فعالیت سایت، ناوبری سایت، جریان عبور و مرور شبکه و حجم («دادههای عبور و مرور به سایت»مربوط میشود را جمع آوری و حفظ میکند. 

هدف اصلی ما از جمع آوری دادههای عبور و مرور به سایت، بهینهسازی کاربری برای کاربران وب سایت ماستدادههای عبور و مرور همچنین به ما اجازه میدهد تجربه کلی کاربران در وبسایتمان را بهبود بخشیمدادههای عبور و مرور در وب سایت ممکن است در ترکیب با اطلاعات شخصی از پیش ارائه شده توسط کاربران، برای تعیین هویت آنها استفاده شود. 

 

۲قوانین 

ثبت نام در سایت باید با اطلاعات درست و حقیقی انجام شود و هم چنین تطابق مالکیت خط تلفن همراه و کد ملی ثبتنام کننده برای احراز هویت ضروری می باشدحداکثر زمان تایید احراز هویت، در صورتی که تمامی مدارک کامل و بدون نقص باشد، 12 ساعت میباشد. 

 کاربر موظف است برای سفارش آنلاین و پرداخت از مشخصات حساب خود استفاده کند و در صورت مغایرت اطلاعات حساب با حساب کاربر، سفارش معلق و مبلغ آن مسدود خواهد شد  

 هر کاربر امکان ثبت نام و ساخت تنها یک حساب کاربری دارد و در صورتی که، اکانت کاربری فرد به دلایلی مثل رعایت نکردن قوانین سایت بسته شود امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد 

 کاربر موظف است قبل از ثبت سفارش از صحت و درستی خرید خود اطمینان پیدا کندسایت همراستا هیچ گونه مسئولیتی را پس از انجام پرداخت بر عهده نمیگیرد  

 بعد از پرداخت مبلغ و تکمیل سفارش به هیچ عنوان امکان لغو وجود نداردکاربر موظف است سفارش خود را با نهایت دقت ثبت نماید تا نیاز به لغو آن نباشددر صورتی که به هر دلیل نیاز به لغو سفارش شد، همراستا حق دارد ضرر و زیان ثبت سفارش را از مبلغ پرداختی کاربر کسر نماید 

 آشنایی کامل با ارز دیجیتالی خریداری شده بر عهده مشتری است و همراستا هیچ مسئولیتی در قبال نوسانات ارزش ارز و خسارات ناشی از آن برعهده ندارد 

 کاربر متعهد میشود اکانت کاربری خود را در اختیار دیگران قرار نداده و همچنین مسئولیت حفظ اطلاعات حساب کاربری خود را بر عهده بگیردخرید و فروش برای افراد دیگر جرم بوده و عواقب آن بر عهده کاربر خواهد بود و در صورت احراز، همراستا حق دارد دسترسی به حساب کاربر را مسدود نماید  

 سفارش خرید کاربر در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز ثبت شود با نرخ لحظه ای ارز دیجیتال در همان زمان محاسبه می شود 

 

۳در میان گذاشتن اطلاعات شما با اشخاص ثالث 

همراستا بدون رضایت شما اطلاعات شخصی شما را برای اهداف تجاری در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد، مگر اینکه فقط به منظور امکانپذیر ساختن ارائه خدمات برای همراستا از سوی برخی از شرکتهای وابسته (مطابق با قوانین و مقررات ذیربطیا سایر شرکتهای مورد اعتماد در رابطه با اهداف تجاری همراستا (منوط به الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیتباشد. 

 

تبعیت از قوانین و ایمنی عمومی:همچنین در صورتی که همراستا تشخیص دهد که افشاء اطلاعات شخصی شما با حسن نیت و در پیروی از قوانین مربوطه یا جهت پاسخگویی به برگ احضاریه یا حکم ابلاغ شده به ما یا به منظور حفاظت و دفاع از حقوق، املاک یا امنیت کاربران ما، سایرین یا خود ما الزامی میباشد، ممکن است چنین اطلاعاتی را فاش کندممکن است همراستا از سوی مقامات انتظامی یا قضایی ملزم شود اطلاعات شخصی را در اختیار مقامات دولتی مربوطه قرار دهدما اطلاعات شخصی شما را در پی دریافت حکم دادگاه یا برگ احضاریه یا جهت همکاری با مقامات انتظامی برای انجام تحقیقات فاش میکنیمبه منظور شناسایی افرادی که از خدمات ما برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند، همراستا به صورت کامل با مراجع انتظامی همکاری میکندهرگاه همراستا با حسن نیت تشخیص دهد که یک فعالیت غیرقانونی است، حق گزارش دادن به مراجع انتظامی را خواهد داشت. 

 

ادغام دو شرکت و خرید شرکت:در صورت ادغام، ترکیب، تغییر ساختار، فروش یا انتقال کل یا قسمت اساسی دارایی یک شرکت متعلق به همراستا، یکی از داراییهایی که در این فرآیندها انتقال مییابد اطلاعاتی است که از مشتریان و کاربران خود جمع آوری میکنیم (که شامل اطلاعات شخصی و اطلاعات غیرشخصی است). با این وجود، استفاده از این اطلاعات از سوی نهاد جانشین تابع شرایط و ضوابط این سیاست و مطابق با اصلاحاتی خواهد بود که هر چندوقت یکبار اصلاح میشوند و شامل هرگونه اصلاحاتی است که در پی چنین معامله ای ایجاد میشود. 

 

۴روشهای محافظت از اطلاعات 

همراستا از تلاشهای تجاری معقولی استفاده میکند تا اجازه ندهد افراد ثالث به اطلاعاتی که از طریق این وب سایت در دسترس همراسا قرار دارد دسترسی پیدا کنند، در آنها تغییر ایجاد کنند یا آنها را از بین ببرنداین تلاشها شامل نظارت بر عبور و مرور شبکه جهت تشخیص هرگونه مباردت غیرمجاز برای بارگذاری یا تغییر اطلاعات و تحت بعضی شرایط رمزگذاری اطلاعات حساس با استفاده از گواهینامه ایمنی لایه سوکت («SSL»یا سایر تکنولوژیهای مشابه میباشدهمچنین برای جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا فعالیتی که موجب مسئولیت یا خسارت قانونی همراستا شود، نظارت و کنترل انجام خواهد شدبه منظور فراهم آوردن خدمات برای تمامی کاربران، همراستا متعهد به حفظ امنیت وب سایت و تداوم تبعیت از قانون است. 

با وجود اینکه همراستا از تلاشهای تجاری معقولی برای جلوگیری از دستیابی اشخاص ثالث غیرمجاز به اطلاعات شخصی که از طریق این وب سایت در دسترس همراستا قرار داده شده است استفاده میکند، دستیابی یا دسترسی غیرمجاز از سوی افراد ثالث میتواند همچنان امکان پذیر باشد. 

 

۵سن قانونی 

همراستا اطلاعات شخصی افراد زیر ۱۸ سال را آگاهانه جمع آوری نمیکندعلاوه بر این، هیچ یک از مندرجات وب سایت ما برای این افراد مضر تلقی نمیشوددر صورتی که همراستا به این نتیجه برسد که به صورت غیرعمد اطلاعات شخصی افراد زیر ۱۸ سال جمع آوری شده است، ما این اطلاعات را از سوابق و پروندههای خود پاک کرده و حساب ذیربط را خواهیم بست. 

 

۶لینکها 

این وب سایت ممکن است لینکهایی به بخشهای دولتی، انجمنهای صنعتی و سایر وب سایتها و مطالب مختلف فراهم کنداین لینکها صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فراهم میشوندهمراستا هیچگونه رایزنی، کالا یا خدماتی که از سوی اشخاص ثالث ارائه میشود را مورد تأیید قرار نمیدهدمادامی که مطالب شخص ثالث حاوی اظهارات مربوط به واقعیت، پیشنهادات یا هرگونه تعبیر یا رایزنی باشد، شخص ثالث به تنهایی مسئولیت مندرجات وب سایت خود را بر عهده خواهد داشت و همراستا هیچگونه تعهدی نسبت به تأیید صحت، کامل بودن یا مناسب بودن آن برای هر نیت و کاربری را متقبل نخواهد شدعلاوه بر این، همراستا خط‌ مشیهای مربوط به حفظ حریم خصوصی وب سایتهای ذیربط را تأیید نکرده و مطالب آنها را میزبانی نکرده است یا اقداماتی که این اشخاص ثالث در ارتباط با حفظ حریم خصوصی کاربران انجام میدهند را تعیین نکرده استبر همین اساس، شما باید سیاستهای حفظ حریم خصوصی وب سایتهایی که از طریق وب سایت همراستا قابل دسترسی هستند را به دقت بررسی کنیدهمراستا تحت هیچ شرایطی مسئولیت مندرجات، سیاستها یا اعمال اشخاص ثالث را بر عهده نخواهد گرفتهمراستا شما را تشویق میکند قبل از قرار دادن اطلاعات شخصی خود در اختیار اشخاص ثالث سوال کرده و بسیار احتیاط کنید. 

 

۷تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی 

همراستا حق افزودن اطلاعات، تغییر، تصحیح یا به روز رسانی این سیاست حفظ حریم خصوصی را با ارائه یک سیاست اصلاح شده در این وب سایت، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی محفوظ نگه میداردهرگونه سیاست اصلاح شده حفظ حریم خصوصی، بلافاصله بعد از قرار داده شدن در سایت به اجرا گذاشته خواهد شدبا این وجود، هر زمان این سیاست به روز رسانی شود، تاریخ اصلاح آن نیز اعلام خواهد شد. 

 

۸سلب مسئولیت 

در صورت دسترسی افراد ثالث به کلمه عبور و گوشی هوشمند کاربر یا در ارتباط با هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با این وب سایت، همراستا مسئولیتی را بر عهده نمیگیرددر صورتی که کاربر بداند که کلمه عبور و یا گوشی همراه وی بدون اجازه در اختیار افراد ثالث قرار گرفته است یا کاربر نگرانیهای دیگری در رابطه با حفظ حریم خصوصی دارد، باید فوراً با همراستا تماس بگیرد تا کلمه عبور وی تغییر داده شود یا اقدامات مقتضی دیگری صورت بگیرداین اعلان باید بهinfo@hamrasta.comارسال شود. 

 

۹سؤالات و توضیحات 

اگر هرگونه سوال یا نظری در خصوص وب سایت همراستا یا خدمات ارائه شده توسط آن دارید، لطفاً به آدرسinfo@hamrasta.comایمیل بزنید یا از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۴۳۴۵۵۳۱ یا پست عادی به نشانی ذیل تماس حاصل نمایید: 

تهران – خ ملاصدرا – شیراز جنوبی – ک بهار دوم – پ ۷ – ط ۱  

کد پستی :۱۴۳۵۸۶۴۷۶۳